Neapolitan sanctuaries

In Naples the dead are always present. Even though the city is crowded with churches, every streetcorner has its own sanctuary with pictures of Jesus, saints and of loved ones who have passed away. People go there to pray for the dead and living, and to find a closeness to those who left.

I Neapel är döden ständigt närvarande. Varje kvarter har sin egen helgedom på gathörnet med bilder av Jesus, helgon och sina egna kära som har dött. Dit går människor för att be för och finna närhet med de döda och levande.